977 51.04.64 / 638.086.276 info@ebremedic.com

MOBILIARI D’OFICINA

Mobiliari d’oficina i solucions a necessitats de creació d’espais de treball basades en criteris tècnics per preservar la salut i potenciar l’ergonomia: recepcions, bancades, panells acústics, taules, cadires ergonòmiques, armaris, mampares divisòries, així com qualsevol element de mobiliari requerit.