977 51.04.64 / 638.086.276 info@ebremedic.com

Ergonomia

Un dels motius més freqüents de baixa laboral són els trastorns musculoesquelètics provocats per treballar assegut en una postura inadequada durant llargues hores.
Gran part de la solució a aquests problemes es basa en la prevenció, per la qual cosa la cadira de treball adquireix un paper clau en convertir-se en una gran aliada a l’hora de preservar la salut dels equips humans de les empreses.

 

Especialistes en ergonomia i equips de Riscos Laborals d’empreses d’arreu del món confien en les propostes escandinaves d’ergonomia dinàmica. Segons les necessitats particulars oferim una proposta, tant si es tracta de prevenir qualsevol mena de lesió com per minoritzar-ne una d’existent.

L’ ergonomía dinámica es basa en productes que potencien el moviment, ja que la millor posició és sempre la que segueix, és a dir, la que adoptem cada cop que canviem de postura.